TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020. június 6.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Marketing Pannon PR Kft (a továbbiakban: Szolgáltató), mint Vállalkozás és a Szolgáltató által a weider.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó), mint Fogyasztó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weider.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weider.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Weider.hu) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weider.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.
  2. A Weider.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. Az weider.hu szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
  4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon vagy elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja és annak létrejöttét követő 5 éven át megőrzi. A Szolgáltató csak az alkalmazandó ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően létrejött szerződést tekinti érvényesen létrejött szerződésnek és csak az ilyen szerződéseket áll módjában teljesíteni.
  5. A szerződés nyelve magyar.
  6. Ügyfélszolgálat: lásd a „Szolgáltató adatai” bekezdésben
  7. Az Ügyfél a megrendelésének az ÁSZF szerint történő leadásával elismeri és kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) értelmében cselekvőképes természetes személynek, illetve jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezetnek minősül. A nem teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyekre a Ptk megfelelő rendelkezései az irányadók.
 2. Regisztráció
  1. A weider.hu weboldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (név, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, amelynek kitöltésére a megrendelés leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a weider.hu weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Európa Parlament és Tanács 2009/136 EC irányelvével összhangban az Adatvédelmi irányelvekben felsorolt cookie-k használatára ezen hozzájárulást a weider.hu weboldalon havonta ismét meg kell erősíteni. Ezen megerősítés az ügyfél számára transzparensen történik a weboldalra történő navigálása során.
  2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom linkre kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  3. Az Ügyfél regisztrálhat Facebook, Google, Twitter fiókja segítségével, ha annak lehetősége rendelkezésre áll. Ebben az esetben az adott fiókhoz az adott külső szolgáltatónál nyilvántartott személyes adatokkal kerül sor a regisztrációra. A fiókhoz kapcsolódó belépési jelszó semmilyen formában nem kerül az áruházhoz, összhangban az Adatvédelmi irányelvekkel, valamint az adott külső szolgáltató Adatvédelmi irányelveivel.
 3. Megrendelés
  1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, amelynek adatait a „Szolgáltató adatai” bekezdésben találja.
  2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve – magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
  3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetéskor az elektronikus fizetés és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  6. Megrendelés feladására a Weider.hu áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba gomb használatával teheti a kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztárhoz linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.
  7. A vevő a Szerződés tartalmát és ezzel együtt az adott szerződésre alkalmazandó ÁSZF-ben és az Adatvédelmi irányelvekben foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta, amit a megrendelés elküldését megelőzően meg kell erősítenie.
  8. A Weider.hu áruházban található információkon alapuló bármilyen döntés az Ügyfél saját felelőssége.
 4. Adatbeviteli hibák javítása
  1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Weider.hu áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.
 5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján – de legkésőbb 48 órán belül – visszaigazolja az Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termék mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
  2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttének megtörténtét igazolja. Amennyiben a Szolgáltató mégsem tudja a megrendelt terméket az Ügyfél részére leszállítani, köteles az Ügyfélnek hasonló terméket – legfeljebb a megrendelt termék árában – felajánlani. Az Ügyfél a felajánlott terméket nem köteles elfogadni, a szerződéstől elállhat.
  3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
  4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
  5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 6. Szállítási és fizetési feltételek
  1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget Szolgáltató a szállítást díjmentesen végzi el. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség – a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Bizonyos méret és/vagy súly feletti szállítás esetén – ezekről pontos információt a kiválasztott szállítási mód szerinti futár weblapján talál – az ingyenes szállítás értékhatártól függetlenül sem vehető igénybe.
  2. Szolgáltató csak abban az esetben teljesíti a megrendeléseket, ha az Ügyfél a megrendelés ellenértékét a megrendelés leadásakor jelzett fizetési módnak megfelelően teljesíti. Utánvét esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállítási díj Ügyfél általi kifizetéséért, ezért abban az esetben, ha az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben jelzettek szerint nem teljesíti a szállítási díjat, a futárszolgálat jogosult megtagadni a megrendelt termék Ügyfél részére történő átadását. A Szolgáltató ebben az esetben is jogosult a szállítási díjat az Ügyféllel szemben érvényesíteni, akár oly módon is, hogy az Ügyfél által már teljesített vételárból levonja a szállítási díjat és az ekként csökkentett vételárat utalja vissza az Ügyfélnek. Ez utóbbi esetben a Társaság jogosult a vételár/csökkentett vételár Ügyfél számára történő visszautalásával/visszafizetésével kapcsolatos bármilyen költséget a visszafizetendő összegből levonni és megtartani (pl. banki átutalás, utánvét költsége). A szállítási díj Ügyfél általi kifizetésének elmulasztása esetén a megrendelő nem jogosult a megrendelése teljesítésével, illetve nem teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, kivéve az általa teljesített vételárnak fentiek szerinti követelését.
  3. A megrendelt terméket az Ügyfél csak a választható szállítási módokkal tudja átvenni, más személyes átvételi lehetőség nincs..
  4. A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
  5. Szolgáltató a megrendelt termék/termékek áráról és a kapcsolódó szállítási költségről számlát állít ki, melyet az Ügyfél megrendelése során megadott szállítási címre a csomaggal együtt nyomtatott formátumban kézbesít vagy a számlázási címben megadott e-mail címre elektronikus formátumban küld el.
  6. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított szállítási módokról a Szállítás oldalon talál részletesebb leírást, míg a fizetési módokról a Fizetés oldalon tájékozódhat. Egyes szállítási vagy fizetési módok nem minden esetben elérhetőek, erről az Ügyfél a megrendelése során értesítést kap a weboldalon.
 7. Elállási jog

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet alapján

  • a terméknek,
  • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

  • lezárt csomagolású élelmiszer adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
  • olyan termék esetén, melynek ára a Szolgáltató által nem irányítható pénzpiaci mozgások ingadozásától függ
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
  • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csoma­golás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza
  1. Elállási jog gyakorlásának a menete
   1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a info@weider.hu címre elektronikus úton küldött levélben vagy a 1027 Budapest, Frankel Leó út 9. fe. 33. címre küldött postai levélben a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
   2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
   3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
   4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár az utolsó napon) elküldi a Szolgáltatónak.
   5. Szolgáltató a határidő számítás szempontjából az e-mail küldés idejét veszi figyelembe.
   6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
   7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
   8. Átvevőpont: 1095 Budapest, Boráros tér 7.
   9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
   10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
   11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  Lásd még: Melléklet: Elállási tájékoztató

 8. Felelősség
  1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
  7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  8. Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra. A szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.
  9. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak a szolgáltatónak.
 9. Minőségmegőrzés
  1. A Szolgáltató minden egyes esetben feltünteti a megrendelt termék minőségmegőrzésének várható tartamát („Minőségét megőrzi: [nap/]hónap/év” jelzéssel), amely határidőn belül a Szolgáltató a címkén feltüntetett tárolási feltételeknek megfelelő tárolás esetén szavatol a termék fogyaszthatóságáért. Ha az Ügyfél a minőségmegőrzés címkéjén feltüntetett időtartamon belül a termék megromlását észleli, kérheti a termék kicserélését.
  2. A minőség megőrzési határidő megállapításánál Szolgáltató a legnagyobb gondossággal jár el, azonban előfordulhat, hogy a termék a minőség megőrzési határidőn belül veszít élvezeti értékéből, esetleg megromlik.
 10. Szerzői jogok
   1. Ez a weboldal – Weider.hu – szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató – Marketing Pannon PR Kft – a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
   2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
   3. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

   

  Fotók, Videók: © Marketing Pannon PR Kft, © Weider Germany GmbH, © Weider Nutrition, S.L., © Weider Global Nutrition (felhasználásuk engedéllyel)

  Zene: © Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

  Védjegyek: © Carnipure™ - Lonza Ltd, Svájc

 11. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Panaszügyintézés

   Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Kapcsolat űrlapon vagy az ügyfélszolgálati telefonos elérhetőségeken terjesztheti elő.

   A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

   A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

   A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

   A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.

   1. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon.
   2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
   3. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségeihez kattintson ide.
   4. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
  3. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
 12. Vis Maior
  1. Egyik szerződő fél sem köteles a jelen szerződésből adódókötelezettségeit teljesíteni, ha a kötelezettségeinek az elmaradása a szerződőfelek ellenőrzésén kívül eső körülményre – úgynevezett „vis major” eseményre –vezethető vissza (például természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, lázadás,háború, stb.).
  2. Ha bármelyik szerződő felet vis major esemény sújt, akkor köteles mindent megtenni a vis major esemény káros hatásainak a megelőzése és csökkentése érdekében, továbbá köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet a vis major esemény jellegéről, annak jelenlegi és várható hatásairól, a teljesítőképesség megszűnéséről vagy csökkenéséről.
 13. Egyéb rendelkezések
  1. A weider.hu Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a látogatókat a weboldalon tájékoztatja.
  3. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja jelen ÁSZF már nem aktuális, régebbi verzióit.
  4. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 14. A szerződésre vonatkozó jogszabályok
  1. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
  2. A weider.hu szolgáltatásait, termékeit nem csak magyar állampolgároknak, magyar jogi személyeknek és nem csak Magyarország területén bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező nem magyar állampolgároknak vagy jogi személyeknek kínálja. Ezen Ügyfelek esetében is jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak a szerződésre különös tekintettel a 13.1. pontra.

Melléklet

Figyelmeztetések

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem megelőzésére. Ha Ön terhes, szoptat, beteg vagy gyógyszereket szed, konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármiféle étrend-kiegészítőt használna! Ha az orvosa nem nyitott az étrend-kiegészítők alkalmazására, keressen fel egy természetgyógyász szakembert! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!

Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. A termékek leírásai a termék összetevőiről szóló általános információk, amelyek jellemzően tudományos publikációkon alapulnak, nem az adott termék konkrét tulajdonságait írják le. Kérjük, hogy a termékleírások, ismertetők, reklámok és egyéb információk olvasásakor ezt vegye figyelembe!

Elállási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 naptári napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Marketing Pannon PR Kft (1027 Budapest, Frankel Leó út 9 fe 33). vagy e-mail címre: shop@weider.hu. Ön a weider.hu weboldalon elküldheti az elállási/felmondási nyilatkozatát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.